Teamcoaching

De basis voor een goede samenwerking is vertrouwen. Vanuit vertrouwen kunnen conflicten constructief worden aangegaan, waardoor de betrokkenheid bij het team wordt vergroot. Meer betrokkenheid betekent meer verantwoordelijkheid waardoor betere resultaten worden bereikt.

Teamcoaching is een middel om het ontwikkelproces te versnellen. Het is gericht op het beïnvloeden van de interactie met als doel om een open werkcultuur te creëren waarin alle perspectieven worden benut. Een open dialoog maakt hier onderdeel van uit. Dat wat gezegd moet worden, kan ook gezegd worden.

In elk team spelen macht en beïnvloedingspatronen. Teams met een open werkcultuur waarin alle perspectieven en inzichten benut worden, kunnen excelleren. Ieders talent wordt benut, misverstanden en conflicten worden geadresseerd en tegenstellingen opgelost.

Kijkopeigenwijsheid gelooft in de werkwijze van Patrick Lencioni en vult dit aan met het gedachtegoed van Deep Democracy.

 

Voor wie?

Teamcoaching is er voor vele soorten teams. Voor teams die al langer samenwerken en voor teams die bij de eerste samenwerking ondersteuning nodig hebben. Thema’s waar Kijkopeigenwijsheid veelal mee werkt zijn; vertrouwen, persoonlijk leiderschap, communicatie, diversiteit en resultaatgericht werken.

 

Hoe?

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met als doel om jullie behoefte boven water te krijgen en om te kijken of het klikt. Vervolgens ontvangen jullie een voorstel en de bijbehorende investering. Teamcoaching is vaak een traject voor een langere periode, waarbij het beoogde doel scherp in het vizier staat. Om het doel te bereiken worden verschillende interventies ingezet, van individuele gesprekken tot teamdagen en aanwezigheid bij vergaderingen. Kijkopeigenwijsheid levert maatwerk, hoe kan dat ook anders. Samen bekijken we wat past bij jullie doel en team.


Contact opnemen? Klik hier!