Over

Waarom ik doe wat ik doe?

 

Ik heb een enorme interesse in mensen en hun verhaal. In verhalen over het leven en de wereld waarin dat leven plaats vindt. Vooral het gedrag van mensen en de onderliggende drijfveren interesseren mij. Waarom doet iemand wat die doet? Wat voelt die persoon? Hoe denkt die? Hoe verloopt de interactie onderling?

Van jongs af aan ben ik bezig geweest met het observeren van mensen en situaties. Ik kijk en luister goed voordat ik op actie over ga. Ik neem de tijd om te observeren en de kleinste details ontgaan mij niet. Ik luister niet alleen naar wat er letterlijk gezegd wordt, maar ook naar het hele lichaam en alle emoties. Wat zegt deze persoon wel en wat juist niet? Ik luister vanuit het geloof dat ieder mens mooi is om wie die is. Met een open en vrije blik. Als vanzelf komen dan de vragen die leiden tot dieper gelegen wensen, obstakels, de kern van de zaak.

Dit doen voelt als mijn natuurlijk staat van zijn, wie ik in wezen ben.

Om mensen te begeleiden heb ik mij via verschillende manieren geschoold. Als begeleider van ontwikkelprocessen geloof ik dat het belangrijk is om mijn eigen ontwikkeling te blijven monitoren en verdiepen. Ik kan immers iemand anders zover brengen als dat ik zelf ben.

*2014 NONONS – Opleiding Coach Intensive
*2015 Alba-academie – Training burn-out preventie
*2016 NONONS – Workshop Voice Dialogue
*2017 Human Dimensions – Deep Democracy Level 1, 2 & 3
*2018 School of Life – Workshop Healing & Zelfbewustwording
*2018 School of Life – Workshop Chakrapsychologie & Intuïtieve Waarneming
*2020 Human Dimensions – Deep Democracy Level 4
*2020 NONONS – Opleiding Coach Expert (diploma 2021)