De opkomst van de vrouwelijke energie

Wat mij de laatste tijd bezighoudt is de vrouw. Niet zozeer de vrouw als mens an sich, maar de kwaliteiten en waarden die typisch vrouwelijk (yin) zijn. Vertrouwen, zachtheid, innerlijk weten, kwetsbaarheid, sensualiteit, compassie, empathie en intuïtie. Hier tegenover staat de mannelijke energie (yang); daadkrachtig, resultaatgericht, doelmatig, hard, snel en doen. Beide soorten energie zijn in meer of mindere mate aanwezig in mensen, zowel bij mannen als vrouwen. Vaststaat is dat een balans van beide nodig is.

Tegenbeweging

Wat mij meer opvalt dan anders is dat we de vrouw een plek gunnen aan de top. In besturen, management teams en andere over het algemeen mannelijk gedomineerde plekken. In de Volkskrant las ik dat we vrouwen kunnen trainen om die plekken te bemachtigen. We trainen ze dan in het vergroten van de mannelijke energie. Nog meer daadkracht tonen, nog harder werken en meer doen. De tegenbeweging waar ik me hard voor wil maken, laat ik nog even wachten met mezelf een feminist te noemen anders heb ik ook meteen zo’n stempel, is om meer ruimte te creëren voor de vrouwelijke energie. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Dan gaat het gesprek niet meer over voldoende diversiteit van geslacht in groepen, maar of de mens er als geheel mag zijn, de yang én de yin.

Zijn

Als ik de parallel trek met de ontwikkeling van individuen dan zie ik een soortgelijke beweging ontstaan. De behoefte om met meer mildheid naar jezelf te kijken. Om (weer) in contact te komen met je gevoel, je intuïtie en innerlijk weten. Om uit de doe-modus te stappen en ‘alleen’ maar te hoeven zijn. Welkom yin. Daar ontstaat ruimte, om te zien wie je werkelijk bent en te voelen wat je nodig hebt.

In mijn verdere zoektocht naar het vormen van een visie over vrouwelijke energie ga ik in gesprek met mensen. Met behulp van een set kaarten (zie foto) starten we de dialoog om dit thema verder uit te diepen. In de volgende blog lees je alles over innerlijk weten.